Manglende navne i OpenStreetMap i Danmark

Bemærk, at dette værktøj er beregnet til at finde potentielle mangler i OSM. I OSM-sammenhæng kan Danske Stednavne ikke betragtes som en autoritativ kilde. By- og gårdnavne er nok nogenlunde sikre, men hoteller, sportsfaciliteter, skoler m.v. kan have skiftet navn eller være nedlagt. I nogle tilfælde giver det måske mening at tilføje navnet fra Danske Stednavne som alt_name.
Brug din sunde fornuft og undersøg selv oplysningerne på anden vis, f.x. ved søgning på nettet.

Manglende stednavne

Her er en oversigt over stednavne fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings liste over Danske Stednavne, som ikke kan genfindes i OpenStreetMap - i hvert fald ikke med de korrekte tags.

Som source i OSM bør angives "SDFE Danske Stednavne"

Ekstra stednavne

Dette er en oversigt over navne i OSM, som ikke findes tilsvarende i Danske Stednavne.

Adresser uden veje

Dette er en oversigt over adresser, som ikke ligger i nærheden af en vej med samme navn. Helt konkret nodes, hvor addr:street på adressen ikke findes som name på en vej, der ligger inden for 500 meter af adressen. Der er også den modsatte liste, altså veje, der ikke har en passende adresse i nærheden.

Listerne opdateres en gang i døgnet, alene ud fra OSM

Opdatering

Data i kortene opdateres en gang i døgnet, om natten.

Udregningen er baseret på:

Det tager noget tid at lave alle udtræk, så de friske kort er som regel først klar op ad formiddagen. Med alle indbyggede forsinkelser, betyder det desværre, at hvis du er rigtig uheldig, kommer din OSM-rettelse først med her efter hele 3½ døgn:

Hvis du for eksempel laver en ændring i OSM mandag kl. 21:03, så når den akkurat ikke at komme med i Geofabriks udtræk for mandag (de påbegynder deres udtræk kl. 21). Din rettelse kommer så først med i Geofabriks udtræk tirsdag aften, men nogle gange når det ikke at blive klart inden kl. 1, hvor det hentes til osm.elgaard.net. I så fald kommer det først med i kørslen nat efter onsdag. Og så er det måske først med her torsdag kl. 11.

Omvendt kan du lave en rettelse mandag kl. 20:57, som når at komme med i Geofabriks udtræk samme afteb. Hvis det når at blive klar inden kl. 1, hentes det med her til, og din rettelse kommer med allerede tirsdag formiddag, kun ½ døgn efter du lavede rettelsen.

Om dette site

Sitet er udviklet af Jørgen Elgaard Larsen. Giv gerne besked pr. mail til jel@elgaard.net, hvis du oplever fejl.

Kildekode findes på github.

Se statistik.